Hem » Styrelsen informerar

Styrelsen informerar

I ett försök att göra kommunikationen tydligare, enklare och snabbare inom 1000cc-cupen valde styrelsen att 2018 göra vissa förändringar.

Det som tidigare varit en Gästbok på denna sida har beslutats att läggas ned. Uppdateringar och svarsfrekvenser på denna sida har inte varit tillfredsställande och för att säkra att vi kan leva upp till allas förväntningar har vi valt att istället fokusera på följande informationskanaler.

  1. Det som tidigare var Gästboken är ny istället Styrelsen informerar. Här kommer styrelsen publicera material från styrelsemöten och liknande som alla medlemmar kan ta del av.
  2. Det som tidigare hanterades i Gästboken kommer vi att styra mot två kanaler:
    1. Facebook: Kommunikation mellan medlemmar och med människor som vill ta del av vår sport är bäst hanterad på ett öppet och levande forum som Facebook, varför vi kommer be alla att styra sina synpunkter och tillrop till vår öppna Facebook-sida. Länk till denna sida finns i menyn till vänster.
    2. Mail till styrelsen: Om det är specifika synpunkter som man vill delge styrelsen men som man av någon anledning inte vill gå publikt med, så ber vi er att maila dessa synpunkter till Ordförande och Sekreterare. Länkar till våra mailadresser finns under Kontaktuppgifter. Vi lovar att skyndsamt återkomma med svar.

Vi är självklart tacksamma för synpunkter på dessa, vad vi anser vara förbättringar av kommunikationsvägarna.

Väl mött och fortsätt rejsa!

Fredrik Bolander