Hem » Hur börjar jag?

Hur börjar jag?

För att få tävla med din bil i historisk racing krävs att den följer det
internationella historiska reglementet, Appendix K (FIA:s officiella).
Finns även regler på svenska hos SBF (de kan släpa i uppdatering) .

Appendix K säkerställer att bilarna tekniskt sett överensstämmer med de bilar som tävlade på dåtidens racerbanor.

Dessutom skall bilen vara klassad (homologerad) för historisk racing. Det enda som skiljer sig, i stort sett är säkerhetsutrustningen, som t.ex. störtbåge, stol, säkerhetsbälten och personlig säkerhetsutrustning. Här ställs i princip samma hårda krav som inom modern racing.

När du anpassar och preparerar din bil för historisk racing bör du ha tillgång till bilens s.k. homologiseringshandling. Ett dokument som biltillverkaren utfärdade som detaljerat beskriver bilens tekniska specifikationer och för bilmodellen tillåtna förändringar. Denna handling kan oftast beställas från Svenska Bilsport Förbundet ( SBF ) där du också beställer regelverket Appendix K. App.K kan som tidigare nämnts även laddas ned från SBF:s hemsida www.sbf.se

Bilen skall, innan första tävlingen, besiktigas av FIA/SBF utsedd besiktningsman och får efter godkänd besiktning en internationellt FIA HTP handling vilket gör bilen internationellt godkänd för historisk racing. Vill du tävla i historisk racing på Monza eller Nürburgring går det alltså
utmärkt med din 1000cc cup bil.

Här hittar du alla klassade bilar:

Vi rekommenderar starkt att du redan innan du sätter igång med ditt bilbygge, eller bilköp, kontaktar någon av besiktningsmännen för att undvika tidsödande och dyrbara misstag på vägen. Namn och kontaktuppgifter till dessa hittar du på racerhistoriska klubbens hemsida www.rhkswe.org

Då vi tävlar på enhetsdäck, Dunlop Racing, skall dessa beställas i god tid.
Enl FIA regler senast 3 mån innan tävlingen för att leverans skall säkerställas.

Slutligen behövs en tävlingslicens!
Förarkurser arrangeras vid de flesta av våra racerbanor så kontakta de lokala klubbarna eller SBF.

Vill du dessutom vara med och tävla i 1000cc Cup anmäler du dig till administratören med person- och biluppgifter samt betalar in avgiften (fn 450 SEK/år) på vårt konto i Nordea: 3025 0432889. Vill du vara stödmedlem betalar du in 100 SEK/år.
För våra utländska medlemmar har vi följande bankuppgifter: IBAN: SE1230 0000 0003 0250 4328 89 och BIC: NDASESS.